Dự án Nhà máy thủy điện DakĐrinh Tây Nguyên

Đăng lúc 23:08:57 15/11/2020

Động cơ điện BGM được sử dụng trong hệ thống đóng mở van cửa nhà máy thủy điện DakĐrinh